Rojava Komünü ve Partizanları İmparatorluk karşısında – Cephe’den mektup | Komün Çeviri

Bu mektup, Rojava sathında Enternasyonal Özgürlük Taburu bünyesinde yer alan enternasyonalist güçlerin Fransız halkına yaptığı bir çağrıdır. Mektupta Türkiye tarihi, AKP’nin iktidarda geçirdiği dönüşümler, Kürt Özgürlük Hareketi ve bölgenin devrimci dinamikleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. (Komün) «Eğer “uluslararası toplum” Erdoğan’ın…