Teori Dergisi’nde yayımlanan “Kıvılcımlı hakkındaki Komintern raporları” – Vefa Pınar

Bu yazının kaleme alınma amacı hem bir bilgilendirme faaliyeti yapmak hem de okuyucuya bir uyarıda bulunmak. Vatan Partisi’nin yayın organı olan Teori Dergisi’nin Mart sayısında yayımlanan Hikmet Kıvılcımlı hakkındaki Komintern belgelerinden bahsediyoruz.  Bilgilendirmeye geçmeden önce uyarıyı yapalım. Teori Dergisi’nin Mart…

Hikmet Kıvılcımlı’nın Fransa analizi – Vefa Pınar

Sarı Yelekliler eylemlerinin Türkiye’de çokça tartşılmasının nedenlerinden biri de, politik ilgimizin odağında Fransa’nın eskiden beri yer kaplamasıdır. Eski kuşakların birinci yabancı dili Fransızcadır, kitap çevirilerinden politik gösterilere değin Fransa iklimi ülkemizi sürekli etkilemiştir. 22 Haziran 1871 tarihli Hakayık-ul Vekayı Gazetesi…

Gerçek bir kahraman: Che Guevara – Murat Dinç

Che Guevara’nın ölümsüzleşmesinin üzerinden 51 yıl geçti. Geçen yıllar boyunca, Latin Amerika’nın kaderini değiştiren ve devrimcilerin belleğinde anısı taptaze olan bu devrimci ülkemizin egemenlerini korkutmayı her daim başardı. İsmail Kahraman’ın iki yıl önce söylediği sözleri hatırlayalım: “Liseli devrimciler Che Guevara’nın…

6-7 Eylül pogromu vesilesiyle; ırkçılık, ayrımcılık, yağmacılık – Vedat Yıldız

Egemenlerin düşmanlıklar ve ayrımlar üzerinden halkları hizaya getirme, biat ettirme ve bunun üzerinden  iktidarlarını tahakküm etme şeklindeki politik davranışı çok eskidir. Bu tarz kolay kolay da yok olacağa benzemiyor. Egemenler sınıfsal ayrımları flulaştırmak için ve halkları kendi sınıfsal menfaatlerinin neferleri…

Faşizm – Nabi Kımran

I.Emperyalizm çağı ve Avrupa’da faşizm Faşizm, emperyalizm çağının ürünüdür, fakat salt emperyalist ülkelere özgü bir rejim biçimi değildir. 20. yy´ın ilk yarısında İtalya ve Almanya gibi merkezlerde başlayan faşizm, yüz yılın ikinci yarısında yeni sömürgelerde neredeyse tipik hale geldi. Lenin,…

Asya’da eski bir sesle yükselen mücadele: Naksalit Hareket – Ali Tekin

“İnsanların çözüm bulamadığı konularda devreye giriyoruz. İnsanların yönetime güveni kalmadığı için, köylüler bize günlük problemleriyle geliyorlar. Köylerde kamplar örgütlüyoruz, köylüler şikâyetlerini dile getirebiliyorlar. Köylülere ilgiyle ve nezaketle yaklaşıyoruz, bu yüzden de bizi sevip koruyorlar. Kadınların kurtuluşu için de çalışıyoruz. Kocaları,…