Faşizm – Nabi Kımran

I.Emperyalizm çağı ve Avrupa’da faşizm Faşizm, emperyalizm çağının ürünüdür, fakat salt emperyalist ülkelere özgü bir rejim biçimi değildir. 20. yy´ın ilk yarısında İtalya ve Almanya gibi merkezlerde başlayan faşizm, yüz yılın ikinci yarısında yeni sömürgelerde neredeyse tipik hale geldi. Lenin,…

Asya’da eski bir sesle yükselen mücadele: Naksalit Hareket – Ali Tekin

“İnsanların çözüm bulamadığı konularda devreye giriyoruz. İnsanların yönetime güveni kalmadığı için, köylüler bize günlük problemleriyle geliyorlar. Köylerde kamplar örgütlüyoruz, köylüler şikâyetlerini dile getirebiliyorlar. Köylülere ilgiyle ve nezaketle yaklaşıyoruz, bu yüzden de bizi sevip koruyorlar. Kadınların kurtuluşu için de çalışıyoruz. Kocaları,…