Suriyelilere yönelik yapılan saldırılara dair – Yıldırım Yeldiren

29 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’un İkitelli bölgesinde Suriyelilere yönelik olarak bir linç girişimi olayı yaşandı. Bu bölgede Suriyeli sığınmacılara yönelik linç girişimi ilk defa gerçekleşmiyor. Son 5 yıldır hemen hemen her sene mutlaka böyle büyük bir saldırı girişimi oluyor. Bu…

Sandık öldü! Yaşasın sandık! – Sinan Karacan

Yazıya başlarken, Gezi’den beridir, ciddi bir toplumsal muhalefetin varlığından ve bu varlığın yüksek politizasyonundan haberdarız. Buna mukabil olarak, bu politize toplumsal varlığı düzen dışı kanallara akıtacak bir öznenin yokluğundan da haberdarız. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri itibariyle de bu…

31 Mart yerel seçimleri: Faşizmin şiddeti & Faşizmin restorasyonu – Ali Tekin

Kurulu düzenin temelleri, yani ailenin, devletin ve özel mülkiyetin kökeni ilksel şiddete dayanır. Bu durum, iyi bilinen bir teorik gerçektir. Bu gerçeğin ikinci adımı ise, müesses nizamın devamı için ilksel şiddetin hafızalardan silinmesi gerektiğidir. Kapitalizm, çiftliklerde çalışan köylülerin zorla topraklarından…

Türkiye’de sandık devri bitti – Mustafa Berk

“Ana muhalefet” Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tek adam rejiminin bir şekilde temel ayağıdır. CHP tabanındaki iktidara yönelik şiddetli tepkinin, Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir mekanizma tarafından etkisizleştirildiğini herkes görüyor. Kanunun “gerçersiz” saydığı oyları “geçerli” ilan eden Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla ve…

Faşizmle birleşik cephe – Ali Tekin

Bir fotoğrafın, hakikati ne ölçüde yansıttığı su götürür bir mesele. Bezirgân siyasetçiler pek severler gerçeğin aslında fotoğrafta yansıtıldığı gibi olmadığından bahsetmeyi. Kendilerini suçlayan fotoğraflar ya gazetecilerin türettiği bir montajdan ibarettir ya da sadece an’ı gösterdiği için eksiktir onlara göre. Muhalifler…