Zamanın tozu 2 – Deniz Cibran

Rojava, bizim eksikliğimiz Rojava bizi çağırdığında başka ihtimalleri ve olasılıkları yoklamamızın kapıları da aralanmıştı. Bu muazzam bir kapıydı. Yalnızca bizi değiştirip yeni bir dünyanın kapılarını açmakla, yalnızca müthiş bir savaş gerçek bir savaş deneyimi kazandırmakla kalmadı, Balkanlar’dan, Lübnan’a uzanan bir…

Zamanın tozu 1 – Deniz Cibran

“1847’de sosyalizm bir orta sınıf hareketiyken komünizm işçi sınıfının bir hareketiydi. En azından kıta üstünde sosyalizm “saygın” bir görüştü; komünizm bunun tam tersiydi. Biz de başından beri “işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır” düşüncesinde olduğumuzdan, bu iki isimden hangisini seçmek…

Devrimci siyasal parti gerçeği – Resul Kocatürk

Modern anlamda parti, program ve tüzükle somutlanan organların merkezileşen bütünü ve toplumsal yapı içinde ortak düşünce ve görüşteki bireylerin belli bir program-tüzük etrafında oluşturdukları siyasal topluluk olarak tanımlanabilir. Konu düzleminde, toplumun sınıflara bölündüğü, yani üretim araçlarına sahip olanla olmayanın belirgin…

Partileşmek iradeleşmektir – Sadık Sabancılar

I. Bölüm Devrim mücadelesi zorluklarla dolu cefalı bir yoldur. Böyle bir yolu devrimcileşmeden yürüyemeyiz. Mücadelenin her safhası farklı şartlarda farklı pozisyonlar olmayı gerektirir. Genel gidişata içkin, özgün sorunlara yaratıcı çözüm yolları bulmak durumunda kalırız. Öylesi anlar vardır ki, olmazsa olmaz…

Kilit Halka: Hikmet Kıvılcımlı – Mehmet Güneş

Bu yazı, Teori ve Politika Dergisi’nin “Hikmet Kıvılcımlı Ve Marksizm” dosya konulu 40. sayısında yayımlanmıştır. Doktor üzerine yazmak Teori ve Politika Dergisinin (TP), Dr. Hikmet Kıvılcımlı üzerine bir yazı yazmamı istemesi, Doktorcu geçmişimizin önümüzde zorunlu bir görev olarak duran muhasebesini…

Örgütlü siyaset ve ‘temsil’ – Ali Tekin

Çoğu zaman, teorik yapılara ait kavram setlerinin, gerçek hayatta karşılaşılan olaylardan etkilenmediği kabul edilir. Gerçekten de, teori dünyasına ait kanunlar, teoremler veya bütünsel ifadeler; gündelik yaşantıda rastlanılan şeyler tarafından doğrulanmaya veya yanlışlanmaya kapalıdır. Örneğin, suyun kaynama noktası, gözümüzün önündeki suyun…