Partileşmek iradeleşmektir – Sadık Sabancılar

I. Bölüm Devrim mücadelesi zorluklarla dolu cefalı bir yoldur. Böyle bir yolu devrimcileşmeden yürüyemeyiz. Mücadelenin her safhası farklı şartlarda farklı pozisyonlar olmayı gerektirir. Genel gidişata içkin, özgün sorunlara yaratıcı çözüm yolları bulmak durumunda kalırız. Öylesi anlar vardır ki, olmazsa olmaz…

Kilit Halka: Hikmet Kıvılcımlı – Mehmet Güneş

Bu yazı, Teori ve Politika Dergisi’nin “Hikmet Kıvılcımlı Ve Marksizm” dosya konulu 40. sayısında yayımlanmıştır. Doktor üzerine yazmak Teori ve Politika Dergisinin (TP), Dr. Hikmet Kıvılcımlı üzerine bir yazı yazmamı istemesi, Doktorcu geçmişimizin önümüzde zorunlu bir görev olarak duran muhasebesini…

Örgütlü siyaset ve ‘temsil’ – Ali Tekin

Çoğu zaman, teorik yapılara ait kavram setlerinin, gerçek hayatta karşılaşılan olaylardan etkilenmediği kabul edilir. Gerçekten de, teori dünyasına ait kanunlar, teoremler veya bütünsel ifadeler; gündelik yaşantıda rastlanılan şeyler tarafından doğrulanmaya veya yanlışlanmaya kapalıdır. Örneğin, suyun kaynama noktası, gözümüzün önündeki suyun…