Sahici bir devrimciliği örebilmek – Deniz Köroğlu

İnsan çevresiyle ilişkilenirken belli yöntemler izler. Biz burada, bu yöntemlerin hepsine giremeyeceğiz. İyi bir giriş için temel bir düzlemden meseleye giriş yapacağız. Fakat iki tanesinin üzerinde karşılaştırmalı bir yöntem ile duracağız. Aklımızda sürekli olup bitene dair mevcut bir tahlil vardır.…

Olguculuk ve gerçekliğe yaklaşım biçimi üzerine – Deniz Köroğlu

“Doğrudan gözlem dünyası içinde kendimizi yaşıyor bulduğumuz dünya, olması gerekeni gerçekten olan haline getirebilmek için kavranmalı, dönüştürülmeli ve giderek altüst edilmelidir.” Bahsettiğimiz konuların büyük bir kısmı hâlihazırda bildiğimiz şeyler de olsa, bunları uygulamak genelde göründüğünden daha zor bir meseledir. İş…

Tartışma başlıkları – Vefa Pınar

Küresel ölçekte ezilen hareketlerinin devam ettiği; ancak kendini Marksist-Leninist ilkelerle ifade etmediği bir konjonktürde, teorik alanın kendini nasıl/nerede ifade edeceği önemli bir tartışma başlığıdır. Savaştığı güce karşı kendini ispat etmiş hemen hemen bütün oluşumlar kendisini Marksist veya daha genel bir…

Zamanın tozu 2 – Deniz Cibran

Rojava, bizim eksikliğimiz Rojava bizi çağırdığında başka ihtimalleri ve olasılıkları yoklamamızın kapıları da aralanmıştı. Bu muazzam bir kapıydı. Yalnızca bizi değiştirip yeni bir dünyanın kapılarını açmakla, yalnızca müthiş bir savaş gerçek bir savaş deneyimi kazandırmakla kalmadı, Balkanlar’dan, Lübnan’a uzanan bir…

Zamanın tozu 1 – Deniz Cibran

“1847’de sosyalizm bir orta sınıf hareketiyken komünizm işçi sınıfının bir hareketiydi. En azından kıta üstünde sosyalizm “saygın” bir görüştü; komünizm bunun tam tersiydi. Biz de başından beri “işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır” düşüncesinde olduğumuzdan, bu iki isimden hangisini seçmek…

Devrimci siyasal parti gerçeği – Resul Kocatürk

Modern anlamda parti, program ve tüzükle somutlanan organların merkezileşen bütünü ve toplumsal yapı içinde ortak düşünce ve görüşteki bireylerin belli bir program-tüzük etrafında oluşturdukları siyasal topluluk olarak tanımlanabilir. Konu düzleminde, toplumun sınıflara bölündüğü, yani üretim araçlarına sahip olanla olmayanın belirgin…

Partileşmek iradeleşmektir – Sadık Sabancılar

I. Bölüm Devrim mücadelesi zorluklarla dolu cefalı bir yoldur. Böyle bir yolu devrimcileşmeden yürüyemeyiz. Mücadelenin her safhası farklı şartlarda farklı pozisyonlar olmayı gerektirir. Genel gidişata içkin, özgün sorunlara yaratıcı çözüm yolları bulmak durumunda kalırız. Öylesi anlar vardır ki, olmazsa olmaz…

Kilit Halka: Hikmet Kıvılcımlı – Mehmet Güneş

Bu yazı, Teori ve Politika Dergisi’nin “Hikmet Kıvılcımlı Ve Marksizm” dosya konulu 40. sayısında yayımlanmıştır. Doktor üzerine yazmak Teori ve Politika Dergisinin (TP), Dr. Hikmet Kıvılcımlı üzerine bir yazı yazmamı istemesi, Doktorcu geçmişimizin önümüzde zorunlu bir görev olarak duran muhasebesini…