Karadeniz’de halklar kıyımı ve Topal Osman gerçeği – Resul Kocatürk

Giriş Türk devletinin kuruluş süreci tarihi, kelimenin gerçek anlamında “TEK” kavramı etrafında şekillenmiştir ve bir bütün olarak halklar kıyımıdır. “TEK” millet kavramı ekseninde ulus-devlet yaratmak adına Anadolu Mezopotamya coğrafyasında yaşamakta olan çeşitli milliyetlerden halkların egemen Türk kimlik ve kültürüne tabi…